Oyun Bazlı Aile Eğitim ve Dil Programı
Son yıllarda otizm ile ilgili yapılan araştırmalarda ortaya çıkan en çarpıcı sonuçlardan biri aile katılımının önemi ve etkililiğidir. Ailelerin etkin ve yoğun katılımı ancak eğitim seanslarında aktif rol almaları ile sağlanabilir. Ailenin çocuğun gelişimine en fazla katkı ve desteği sağlamasının yolu ise oyun gelişimini desteklemekten geçmektedir.
 
Rüzgar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesinde ‘Oyun Bazlı Aile Eğitim ve Dil Programı’ uygulanmaktadır. Program kapsamında aileler ‘Uzmanlık’ ve ‘Koçluk’ seanslarında gözlemci ve uygulamacı olarak yer almaktadırlar. Çalışmaları yazılı ve görsel olarak tekrarlamaktadırlar.
 
Oyun Bazlı Aile Eğitim ve Dil Programı sistematik sıralanmış modüller çerçevesinde çalışılmaktadır. En geniş çalışma süresi 6 aydır ancak erken dönemde yoğun eğitimin önemi gözetildiğinde farklı süreler ile çocuk ve aileye uygun olarak düzenlenebilir.

 
Hafta Ayda
2 seans 8 seans
3 seans 12 seans
4 seans 16  seans
5 seans 20 seans
 
Oyun Bazlı Aile Eğitim ve Dil Programı gelişimsel bir programdır; merkezimizde diğer eğitim ve öğretim yaklaşımları ile eklektik olarak da kullanılmaktadır.